S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

NÁJDETE NÁS

 


ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na produkty u nás sa vzťahuje záruka 24 mesiacov podľa § 620 Občianskeho zákonníka len na výrobné vady spôsobené výrobcom a zistené počas trvania záručnej doby. Nie na opotrebenie výrobku. Záručnú dobu si nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku. 

-           Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na chyby výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené chybným materiálom alebo chybným spracovaním.

-           Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianského zákonníku, neručí za chyby vzniknuté prirodzeným opotrebením – spínače, prevodovky a kolesá sú diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenú obvyklým používaním. Výrobca ďalej neručí za chyby vzniknuté starnutím, nesprávnym používaním  výrobku. (preťažovaním, nárazmi, vozením v nevhodnom prostredí .), nevhodným uskladnením a ošetrovaním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, hrubým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený. Výrobok výslovne nie je určený pre prevádzku vo verejných požičovniach či k podobným účelom. Výrobca neručí za poškodenie, ktoré bolo spôsobené užívateľom alebo inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej batérie, ako tej ktorá je v balení od výrobcu je výslovne zakázané, vedie k závažnému poškodeniu mechanických a elektrických častí. Autíčko a batériu nevystavujte extrémnym teplotám.

-  Na takto vzniknuté chyby sa záruka nevzťahuje. Záruka sa nemôže uznať, ak spotrebiteľ učiní nedovolené zásahy do výrobku alebo použije k oprave výrobku iné ako originálne diely.

-  Zistené chyby je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu u predajcu, kde bol výrobok zakúpený.

-  K reklamácii je nutné dodať riadne vyplnený reklamačný protokol a doklad o kúpe tovaru.

-  Do záručnej opravy odovzdá spotrebiteľ kompletný výrobok, alebo po dohovore s predajcom iba konkrétny diel .

-  Predajca postúpi reklamáciu dovozcovi vrátane vyššie uvedených dokladov. Dovozca reklamáciu výrobku posúdi a v prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený, poprípade vymenený za nový v lehote do 30dní.

Batérie:

V prípade batérií je dôležité poznať súvis medzi záručnou dobou a životnosťou batérie. Záručná doba na tovar sa vzťahuje k opotrebovaniu veci, ku ktorému dochádza pri jej bežnom používaní. Ináč povedané, záruku si môžete uplatniť iba pri poškodení batérie, ktorá vznikla ako výrobná vada spôsobená výrobcom a zistená počas trvania záručnej doby . Záručná doba pritom začína plynúť dňom vystavenia faktúry a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

Naproti tomu životnosť batérie je najčastejšie spätá s počtom nabíjacích cyklov, prípadne aj so spôsobom jej nabíjania, vybíjania či uskladnenia a preto životnosť batérie prirodzene klesá s jej používaním. Z toho dôvodu sa používa paušálna doba životnosti, ktorá je 6 mesiacov . Treba však pamätať na to, že ide o životnosť batérie a nie o jej záručnú dobu. Záručnú dobu totiž nemožno zamieňať za životnosť výrobku.

Ako zvýšiť životnosť batérie?

Životnosť batérie je jedným zo základných parametrov, o ktorý sa budete pri jej kúpe zaujímať. Je stanovená jednoduchým pravidlom – čím vyššia frekvencia používania batérie, tým sa životnosť skracuje. Závisí tiež od spôsobu nabíjania, dodržiavania upozornení od výrobcu či počtu nabití. 

Keď autíčko dlhšiu dobu nepoužívate (niekoľko týždňov alebo mesiacov) batériu je nutné nabiť a odpojiť od kontaktov. Ak necháte akumulátor vybitý je možné, že sa poškodí a klesne kapacita batérie alebo ho už nepôjde vôbec nabiť. Tu sa potom nejedná o chybu akumulátora, ale k poškodeniu došlo zanedbaním bežnej údržby a uskladnenia zo strany používateľa. Reklamácia nebude uznaná! Maximálna záručná životnosť na kapacitu batérie je 6 mesiacov a záleží na jej používaní (nabíjaní, vybíjaní) a uskladnení.

Pamätajte ale, že pri batérii ponechanej vo vybitom stave dlhšie ako jeden týždeň, môže dôjsť k jej nezvratnému poškodeniu a nefunkčnosti. Ak necháte poškodenú alebo nefunkčnú batériu v prístroji, môže vám dokonca zapríčiniť znehodnotenie celého prístroja.

NABÍJANIE :

Vždy pred nabitím batérie skontrolujte nabíjačku a elektrické vozidlo, presvedčte sa či nie sú viditeľné poškodenia

  • Pripojte nabíjačku do siete 230V a konektor nabíjania do elektrického vozidla a uistite sa že vozidlo nie je možné zapnúť po napojení nabíjania. Je to bezpečnostný prvok, aby dieťa nemohlo vozidlo zapnúť pri nabíjaní.
  • Pri nabíjaní dbajte nato, aby sa dieťa nepribližovalo k vozidlu !
  • Nabíjajte vozidlo len v suchom, bezprašnom prostredí len v interiéry a nie pod priamym slnečným žiarením a mimo horľavých materiálov.
  • Nikdy nenechávajte nabíjanie bez dozoru!
  • Nenechávajte nabíjať autíčko viac, ako je stanovený počet hodín v návode na použitie!

Pokiaľ zistite poškodenie, vysoké prehrievanie, nesprávne nabíjanie alebo akýkoľvek stav, ktorý nezodpovedá správnemu nabíjaniu ihneď odpojte nabíjačku zo siete 230V a kontaktujte predajcu.

Ak máte otázky neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle  0949 872 559

Radi Vám pomôžeme.

Pre uľahčenie skladanie sme pre Vás pripravili VIDEONÁVODY. Tie nájdete na našej stránke

www.autapredeti.sk v sekcii blog/videonávod

Návod na použitie

Reklamačný protokol

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZWMwN